• Your text comes here

 FACIAL ĐƠN

DỊCH VỤ

GIÁ (VND/SUẤT)

Facial Leyna                                                                                        

300.000

Facial trị mụn chuyên sâu                                                                  

450.000                                                                                                   Đến 550.000

 

Facial trị mụn                                                                                      

300.000

Facial thượng lưu VitC                                                                      

550.000

Facial thượng lưu Collagen                                                               

600.000

Facial thượng lưu nhau cừu                                                              

600.000

Facial nano tái tạo trắng pha lê                                                         

650.000

Facial relax                                                                                         

200.000

Chăm sóc da cơ bản                                                                           

175.000

Điều trị nám chuyên sâu                                                                     

600.000

Điều trị mao mạch                                                                             

800.000

Bắn mụn                                                                                               

550.000

Trẻ hoá da                                                                                           

700.000

NATURAL SKIN CARE FACIAL

Facial Baby                                                                                         

350.000

Facial Baby mụn chuyên sâu                                                            

500.000

Chăm sóc da cơ bản với mặt nạ sữa lạnh                                        

200.000

FACIAL TRỌN GÓI

Dịch vụ

GIÁ (VND)

Facial Leyna 10 suất tặng 3 suất                                                                                      

3.000.000

Facial mụn chuyên sâu 5 suất tặng 1 suất         

 

2.250.000

Facial mụn chuyên sâu 10 suất tặng 2 suất tặng 1 tinh chất trị mụn

 

4.500.000

Facial thượng lưu Vitc 5 suất tặng 1 suất

 

2.750.000

Facial thượng lưu Vitc 10 suất tặng 2 suất tặng 1 face mask

5.500.000

Facial thượng lưu Collagen  5 suất tặng 1 suất                                                             

3.000.000

Facial thượng lưu Collagen 10 suất tặng 2 suất tặng 1 face mask

6.000.000

Facial thượng lưu nhau cừu  5 suất tặng 1 suất                                                                                                  

3.000.000

Facial thượng lưu nhau cừu  10 suất tặng 2 suất tặng 1 face mask

6.000.000

Facial nano tái tạo trắng pha lê  5  suất tặng 1 suất                                                       

3.250.000

Facial relax 10 suất tặng 2 suất                                                                                          

2.000.000

Chăm sóc da cơ bản   10 suất tặng 2 suất                                                                       

1.750.000

Điều trị nám chuyên sâu  5 suất tặng 1 suất                                                                   

3.000.000

Điều trị nám chuyên sâu  10 suất tặng 2 lần suất  tặng 1 kem dưỡng phù hợp                                        

6.000.000

Điều trị mao mạch 5 suất tặng 1 suất

4.000.000

Bắn mụn 7 suất tặng 1 suất tặng 1 tinh chất mụn                                                                                             

3.850.000

Trẻ hoá da 5 suất tặng 1 suất                                                                                         

3.500.000

Trẻ hoá da 10 suất tặng 2 suất tặng 1 face mask

7.000.000

Trị mụn trọn gói  

3.000.000

đến 7.000.000

NATURAL SKIN CARE FACIAL 

Facial baby 5 suất tặng 1 suất                                                                                        

1.750.000

Facial Baby 10 suất tặng 2 suất tặng 1 face mask

3.500.000

Facial baby mụn chuyên sâu 5 suất tặng 1 suất                                                        

2.500.000

Facial Baby mụn chuyên sâu 10 suất tặng 2 suất tặng 1 tinh chất trị mụn

5.000.000

Chăm sóc da cơ bản với mặt nạ sữa lạnh                                        

2.000.000